GLAVNI GRAD PODGORICA
SPORTSKI OBJEKTI DOO


Odbor direktora

Vesko  Lekić dipl. ecc. - Predsjednik odbora direktora

Danilo Rakočević - Član odbora direktora

Bojan Bakić - Član odbora direktora

Vesna Begović - Član odbora direktora

Ratko Stijepović - Član odbora direktoraIzvršni direktor

mr  Vojislav Marković
  Copyright © Sportski objekti D.O.O. All rights reserved.