Copyright © Sportski objekti D.O.O. All rights reserved.
SPORTSKI OBJEKTI DOO
       GLAVNI GRAD PODGORICA
hit counter
Šef poslovne jedinice: dr Dragan Bulatović, dipl. ecc

E-mail: dragan.bulatovic@pgsport.me


Tel/faks:  +382 20 647 514


Adresa:   Ulica Radosava Burića  bb.
                81000 Podgorica
                Crna Gora


MJESTO ZA VAŠU REKLAMU