MJESTO ZA VAŠU REKLAMU
Šef poslovne jedinice: Miodrag Mišković,  dipl. menadžer u sportu

E-mail: office@pgsport.me


Telefon:  +382 20 664 291

Fax:         +382 20 664 294

Adresa:   Ulica 19 Decembra br.12,
                81000 Podgorica
                Crna Gora


  Copyright © Sportski objekti D.O.O. All rights reserved.
SPORTSKI OBJEKTI DOO
       GLAVNI GRAD PODGORICA