Odgovor na zahtjev OO Nova srpska demokratija Podgorica

Cjenovnik korišćenja usluga na otvorenim bazenima za 2015. godinu

Radno vrijeme otvorenih bazena za gradjane u periodu od 15.06 - 15.09.2015. godine

Vodič za  pristup informacijama u posjedu "Sportskih objekata" d.o.o.

Plan integriteta

Obavještenje o radu otvorenih bazena u periodu od 01.07. - 17.07.2016.godine.

Putni nalozi za korištenje službenog vozila za period od:01.07.- 01.08.2016.god.

Putni nalozi za korištenje službenog vozila za period od:01.08.- 08.08.2016.god.

Putni nalozi za korištenje službenog vozila za period od 08.08.-15.08.2016.god.

Putni nalozi za korištenje službenog vozila za period od 15.08.- 22.08.2016.god.

Putni nalozi za korištenje službenog vozila za period od 22.08.-29.08.2016.god.

Putni nalozi za korištenje službenog vozila za period od 29.08.-05.09.2016.god.

Putni nalozi za korištenje službenog vozila za period od 05.09.-12.09.2016.god.

Putni nalozi za korištenje motornog vozila za period od 12.09.-19.09.2016.god.

Putni nalozi za korištenje motornog vozila za period od 19.09.-26.09.2016.god.

Putni nalozi za korištenje motornog vozila za period od 26.09.-03.10.2016.god.

Putni nalozi za korištenje motornog vozila za period od 03.10.-10.10.2016.god.

Putni nalozi za korištenje motornog vozila za period od 10.10-17.10.2016.god.

Putni nalozi za korištenje motornog vozila za period od 17.10.-24.10.2016.god.

Izbori 2018.god.

Pravilnik za korištenje gradskih bazena u kompleksu SC"Morača"

Kućni red na zatvorenom bazenu

Cjenovnik usluga na Gradskim bazenima u kompleksu SC"Morača"

Javni poziv br. 02/18 Za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda (tender)
       GLAVNI GRAD PODGORICA
SPORTSKI OBJEKTI DOO


  Copyright © Sportski objekti D.O.O. All rights reserved.