GLAVNI GRAD PODGORICA
SPORTSKI OBJEKTI DOO

  Copyright © Sportski objekti D.O.O. All rights reserved.

Rjesenje o poništenju 23-mn

Obavjestenje o ishodu 23-mn

UGOVOR 22- MN

UGOVOR 21-MN

Zaključak_o_ispravci_ 22-MN

Obavjestenjeo ishodu_22-MN

Obavještenje_ishod_nabavke_male_vrijednosti_br21MN

Zahtjev_za_dostavljanje_ponuda_23-MN

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke malih vrijednosti br.20MN djel.broj 7567/18

Zahtjev za dostavljanje ponuda_nabavke_male_vrijednosti_br22

Izmjena_zahtjeva_za_dostavljanje_ponuda_20MN

Obavjestenje_o_ishodu_postupka_nabavke_male_vrijednosti_br.18MN dj.br 7187-18

Obavjestenje_o_ishodu_postupka_nabavki_male_vrijednosti_br19MN dj.br. 7512-18

Ugovor_o_nabavci_male_vrijednosti_br17MN_Ing Invest

Ugovor_o_nabavci_male_vrijednosti_br18M_city_facility

Ugovor_o_nabavci_male_vrijednosti_br19MN_Ravel

Zahtjev_za_dostavljanje_ponuda_male_vrijdnosti_br.18MN

Zahtjev_za_dostavljanje_ponuda_male_vrijdnosti_br.19MN

Zahtjev_za_dostavljanje_ponuda_male_vrijdnosti_br.20MN

Zahtjev_za_dostavljanje_ponuda_male_vrijdnosti_br.21MN

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 1/MN dj.br.5748/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrrijednosti br.1/MN dj.br.5889/17

Ugovor o izvodjenju radova po pregovaračkom postupku-izrada evakuacionog stepeništa uz spoljašnju stranu istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici. dj.br.5897/17

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br.02/MN dj.br.6633/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.02/MN dj.br.6722/17

Ugovor o redovnom pregledu krovne konstrukcije zapadne tribine Gradskog stadiona i krovne konstrukcije glavne hale SC Morača dj.br.6757/17

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br.03/MN dj.br.7410/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.03/MN dj.br.7572/17

Ugovor o nabavci automatskog čistača komercijalnih bazena za potrebe Gradskog bazena u sklopu SC Morača u Podgorici dj.br. 7641/17

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti br.04/MN za nabavku usluga dj.br.7909/17

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male  vrijednosti br.04/MN dj.br.7910/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04/MN dj.br.8182/17

Ugovor o tehničkom pregledu objekta-uskladjenost izvedenih radova natkrivanja vaterpolo bazena u kompleksu otvorenih bazena SC Morača dj.br.8188/17

Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti br.05/MN dj.br.8268/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 05/MN dj.br. 8380/17

Ugovor o stručnom nadzoru dj.br.8410/17

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.02/MN dj.br. 559/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.02/MN dj.br. 629/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti 02/MN dj.br. 630/18
Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti br.01/MN dj.br. 4785/17
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.01/MN dj.br.866/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.01/MN dj.br.867/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.03/MN dj.br. 594/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.03/MN dj.br.594/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.03/MN dj.br.730/18
Zahtjev za dostvljanje ponude male vrijednosti br.04/MN dj.br.812/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.04/MN dj.br.963/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.04/MN dj.br.987/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.05/MN dj.br.868/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.05/MN dj.br.1006/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.05/MN dj.br.1070/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.06/MN dj.br.1548/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.06/MN dj.br.1602/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.06/MN dj.br.1610/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.07/MN dj.br.3203/18
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.07/MN dj.br.3228/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.07/MN dj.br.3271/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.07/MN dj.br.3300/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.09/MN dj.br.3461/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.09/MN dj.br.3874/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.09/MN dj.br.4000/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.08/MN dj.br.4005/18
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.08/MN dj.br.4112/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.08/MN dj.br.4298/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.10/MN dj.br.4320/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.10/MN dj.br.4430/18
Ugovor o pružanju usluga Osiguranja imovine Sportskih objekata d.o.o.
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.11/MNdj.br.4356/18
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.11MN dj.br.4610/18
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.11/MN dj.br.4847/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.11/MN dj.br.5073/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.12/MN dj.br.4838/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.12/MN dj.br.5092/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.13/MN dj.br.5385/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.13/MN dj.br.5585/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.13/MN dj.br.5626/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.14/MN dj.br.5535/18
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.14/MN dj.br.5575/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.14/MN dj.br.5734/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci  male vrijednosti br.14/MN dj.br.5765/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.15/MN dj.br.5824/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.15/MN dj.br.5948/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.15/MN dj.br.6051/18
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.16/MN dj.br.6322/18
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.16/MN dj.br.6502/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.16/MN dj.br.6651/18
Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.16/MN dj.br.6969/18
Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti br.17/MN dj.br.6600/18
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednost dj.br.6951/18/