GLAVNI GRAD PODGORICA
SPORTSKI OBJEKTI DOO

  Copyright © Sportski objekti D.O.O. All rights reserved.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 1/MN dj.br.5748/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrrijednosti br.1/MN dj.br.5889/17

Ugovor o izvodjenju radova po pregovaračkom postupku-izrada evakuacionog stepeništa uz spoljašnju stranu istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici. dj.br.5897/17

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br.02/MN dj.br.6633/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.02/MN dj.br.6722/17

Ugovor o redovnom pregledu krovne konstrukcije zapadne tribine Gradskog stadiona i krovne konstrukcije glavne hale S.C."Morača" dj.br.6757/17

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br.03/MN dj.br.7410/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.03/MN dj.br.7572/17

Ugovor o nabavci automatskog čistača komercijalnih bazena za potrebe Gradskog bazena u sklopu SC"Morača"  u Podgorici dj.br. 7641/17

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti br.04/MN za nabavku usluga dj.br.7909/17

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male  vrijednosti br.04/MN dj.br.7910/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 04/MN dj.br.8182/17

Ugovor o tehničkom pregledu objekta-uskladjenost izvedenih radova natkrivanja vaterpolo bazena u kompleksu otvorenih bazena SC"Morača" dj.br. 8188/17

Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti br.05/MN dj.br.8268/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 05/MN dj.br. 8380/17

Ugovor o stručnom nadzoru dj.br.8410/17

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.02/MN dj.br. 559/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.02/MN dj.br. 629/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti 02/MN dj.br. 630/18

Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti br.01/MN dj.br. 4785/17

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.01/MN dj.br.866/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.01/MN dj.br.867/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.03/MN dj.br. 594/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.03/MN dj.br.594/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.03/MN dj.br.730/18

Zahtjev za dostvljanje ponude male vrijednosti br.04/MN dj.br.812/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.04/MN dj.br.963/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.04/MN dj.br.987/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.05/MN dj.br.868/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.05/MN dj.br.1006/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.05/MN dj.br.1070/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.06/MN dj.br.1548/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.06/MN dj.br.1602/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.06/MN dj.br.1610/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.07/MN dj.br.3203/18

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.07/MN dj.br.3228/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.07/MN dj.br.3271/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.07/MN dj.br.3300/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.09/MN dj.br.3461/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.09/MN dj.br.3874/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.09/MN dj.br.4000/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.08/MN dj.br.4005/18

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.08/MN dj.br.4112/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.08/MN dj.br.4298/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.10/MN dj.br.4320/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.10/MN dj.br.4430/18

Ugovor o pružanju usluga Osiguranja imovine Sportskih objekata d.o.o.

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.11/MNdj.br.4356/18

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.11MN dj.br.4610/18

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.11/MN dj.br.4847/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.11/MN dj.br.5073/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.12/MN dj.br.4838/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.12/MN dj.br.5092/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.13/MN dj.br.5385/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.13/MN dj.br.5585/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.13/MN dj.br.5626/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.14/MN dj.br.5535/18

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.14/MN dj.br.5575/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.14/MN dj.br.5734/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci  male vrijednosti br.14/MN dj.br.5765/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.15/MN dj.br.5824/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.15/MN dj.br.5948/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.15/MN dj.br.6051/18

Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti br.16/MN dj.br.6322/18

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponude male vrijednosti br.16/MN dj.br.6502/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.16/MN dj.br.6651/18

Ugovor o izvodjenju radova po nabavci male vrijednosti br.16/MN dj.br.6969/18

Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti br.17/MN dj.br.6600/18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednost dj.br.6951/18/