Sadržaji

Ukupna površina Strelišta je 5.622 m2. U funkciji streljačkog sporta trenutno su sledeći sadržaji:

  • Malokalibarska pucaona na 50m sa 12 streljačkih mjesta
  • Vazdušna pucaona na 10m sa 20 streljačkih mjesta

Ostali sadržaji:

U cilju što racionalnijeg korišćenja kapaciteta dio prostora u Streljačkom centru "Ljubović" izdat je zakupcima koji su ga adaptirali, prilagodili i opremili za održavanje treninga u borilačkim sportovima i fitnesu. U sklopu objekta nalazi se i manji ugostiteljski objekat-kafana.