Usluge

Program usluga na Gradskim bazenima je koncipiran da na kvalitetan način zadovolji potrebe svih naših korisnika.

Pod veoma povoljnim uslovima pružamo usluge vezane za treninge, takmičenja i sportsku rekreaciju.

Program naših usluga čine:

  • Treninzi i takmičenja u vaterpolo-plivačkim disciplinama.
  • Kupalište na zatvorenom vaterpolo bazenu tokom cijele godine i olimpijskom (velikom) bazenu u ljetnoj sezoni. Za to vrijeme organizovana je redarska i spasilačka služba.
  • Zakup termina na zatvorenom vaterpolo bazenu za zainteresovane timove i grupe.
  • Škola sportskog plivanja.
  • Iznajmljivanje ležaljki i suncobrana na otvorenom bazenu