U skladu sa članom 36 . Zakona o zaštiti potrošača , dajemo sljedeće
O B A V J E Š T E NJ E
Na osnovu pozitivnog mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica br. 09-D-610/21-1783 (1) od 06.09.2021.godine i Odluke Odbora direktora br. 10817/21/A od 16.09.2021. godine , a vezano za održavanje kvalifikacionog turnira Lige šampiona na zatvorenom - vaterpolo bazenu SC „Morača“u organizaciji Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore , u periodu od 20.09. do 26.09.2021.godine na bazenu se neće pružati usluge drugim korisnicima.
Sve izdate mjesečne ulaznice, članarine za školu sportskog plivanja, na zatvorenom vaterpolo bazenu biće produžene za neiskorišćenih 7 ( sedam ) dana.
Izvršni direktor
mr Vojislav Marković

Na osnovu Zahtjeva VPS Crne Gore od 03.09. 2021.godine  , mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada broj 10373/21 od  07.09.2021. godine    i Odluke  odbora  direktora br.10405 /21od 07.09.2021.godine, a cilju održavanje priprema U17 vaterpolo reprezentacije Crne Gore za učešće na evropsko prvenstvo na Malti, na zatvorenom vaterpolo bazenu u okviru SC „Morača“ otkazuje se sledeći termin

  • Četvrtak 09.09.2021. godine u periodu  od   19h do  20  h  PVK  „Budućnost“ 

Na osnovu Zahtjeva VPS Crne Gore od 03.09. 2021.godine , mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada broj 10373/21 od 07.09.2021. godine i Odluke odbora direktora br.10405/21 od 07.09.2021.godine, a cilju održavanje priprema U17 vaterpolo reprezentacije Crne Gore za učešće na evropsko prvenstvo na Malti, na zatvorenom vaterpolo bazenu u okviru SC „Morača“ otkazuju se sledeći termini:

  • Srijeda 08.09.2021. godine u periodu od 09-11h škola sportskog plivanja
  • Četvrtak 09.09.2021. godine u periodu od 09h-11h škola sportskog plivanja i od 18 h-19 h / škola sportskog plivanja
  • Petak 10.09.2021. u periodu od 09h-11h / škola sportskog plivanja.

Na osnovu mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada br.8543/21 od 26.07.2021.godine i Odluke Odbora direktora br. 8631/21 od 28.07.2021. godine na zatvorenom vaterpolo bazenu dana 06,07 i 08.08.2021. godine će se održati KUP Crne Gore u vaterpolu. Zatvoreni vaterpolo bazen neće raditi za korisnike u sljedećim terminima:
06. 08. 2021. godine ( petak ) :
09,00- 10,00 h škola sportskog plivanja
10,00-11,00 h škola sportskog plivanja
18,00 – 19,00 h škola sportskog plivanja
19,00 – 20,00 h škola sportskog plivanja

07. 08. 2021. godine ( subota ):
09,00 – 10,00 h škola sportskog plivanja
18,00 – 19,00 h škola sportskog plivanja
19,00 -20,00 h škola sportskog plivanja

08.08. 2021. godine (nedelja) :
10,00 -11,00 h građanstvo
19,00- 20,00 h građanstvo
20,00 – 21,00 h Wirelles Montenegro

Sve aktivnosti na zatvorenom vaterpolo bazenu od 09.08.2021. godine (ponedeljak) odvijaće se po ustaljenom rasporedu rada.

Uprava Društva

OBAVJEŠTENJE
Povodom održavanja manifestacije političke partije na Stadionu malih sportova, u periodu
od 29.07. do 31.07.2021.g.objekat neće biti otvoren za sportsku rekreaciju
UPRAVA DRUŠTVA
Sportski objekti d.o.o.

OBAVJEŠTENJE
Zbog priprema U-17 vaterpolo reprezentacije Crne Gore za učešće na evropskom prvenstvu na Malti, koje se realizuju na otvorenom olimpijskom bazenu, u periodu 26.07.2021.g. do i sa 06.08.2021.g.Građani mogu koristiti na otvorenom olimpijskom bazenu smjenu od:
10:00 h – 18:00 h
Cijena karte je 3,00 €
Ulazak je omogućen od 10:00 h, uz pokazivanje i ostavljanje karte kontroloru, koji će istu moći da čekira u sistemu od 14:00 h, kada počinje sa radom druga smjena po zvaničnom rasporedu rada na bazenima.
Od 07.08.2021.g. sve aktivnosti na otvorenom olimpijskom bazenu će se odvijati po ustaljenom rasporedu.
UPRAVA DRUŠTVA

Na osnovu mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada broj 09-D-610/21-1321 od 05.07.2021.godine i Odluke  Odbora  direktora “Sportski objekti”  br. 8341/21/A od 21.07.2021.godine na otvorenom  olimpijskom bazenu u period od  26.07 – do  06.08.2021. godine  će se sprovoditi pripreme U-17 vaterpolo reprezentacije Crne Gore za učešće na Evropskom prvenstvu na Malti . Otvoreni olimpijski  bazen će  raditi za korisnike u sljedećim terminima

26.07. 2021. godine ( ponedeljak ) :

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani   

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

27.07. 2021. godine ( utorak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

28.07. 2021.  godine (srijeda) :

        06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

        08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

        10,00 -18,00 h građani  

        18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

        20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

29.07.2021. godine  ( četvrtak):

          06,30–07,30 h  VIP  korisnici

          08,00 – 12,00 h  građani

          13,00 – 18,00 h građani 

          18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

          20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

30.07.2021. god. (  petak):

        06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

        08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

        10,00 -18,00 h građani  

        18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

        20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

 

31.07.2021. god.( subota):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”’

 

01.08.2021.god.( nedelja):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici

            08,00 – 12,00 h  građani

            13,00 – 18,00 h građani 

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

02.08.2021. god.(ponedeljak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici

            08,00 – 10,00 h  trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            10,00 – 18,00 h  građani 

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

03.08.2021. god.  (  utorak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

04.08.2021. god. (srijeda):        

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici

            08,00 – 12,00 h  građani

            13,00 – 18,00 h građani 

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

05.08.2021. god. ( četvrtak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”’

 

06.08.2021. god.( petak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”’

             

Sve aktivnosti  na  otvorenom  olimpijskom   bazenu od  dana 07.08.2021. godine  (subota)  odvijaće  se   po ustaljenom rasporedu  rada.

 Uprava Društva

O B A V J E Š T E NJ E
Zatvoreni vaterpolo bazen u sklopu Sportskog centra „Morača“ počeće da pruža usluge korisnicima
dana 16.07.2021. godine ( PETAK) u skladu sa dnevnim rasporedom rada i kućnim redom na bazenima.
Izvršni direktor
mr Vojislav Marković

'' SPORTSKI OBJEKTI '' d.o.o.
P O D G O R I C A

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada broj 09-D-614/21-1325 od 09.07.2021.godine na otvorenom olimpijskom bazenu dana 13,14 i 15.07.2021. godine će se sprovoditi pripreme vaterpolo reprezentacije Crne Gore za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Otvoreni olimpijski bazen će raditi za korisnike u sljedećim terminima:


13. 07. 2021. godine ( utorak ) :
06,30–07,30 h VIP korisnici
09,00-12,00 h trening vaterpolo reprezentacije Crne Gore
12,00 -18,00 h građani
18,00 –20,00 h trening vaterpolo reprezentacije Crne Gore
20,00- 21,00 h škola plivanja ½ bazena
20,00 -21,30 h Vaterpolo plivački klub “Buducnost” ½ bazena


14. 07. 2021. godine ( srijeda ):
06,30-07,30 h VIP korisnici
08,00 – 16,00 h građani
16,00- 18,30 h trening reprezentacije Crne Gore
18,30 – 20,00 škola plivanja
20,00 -21,30 Vaterpolo plivački klub “Budućnost “


15.07. 2021. godine (četvrtak) :
06,30 – 07,30 h VIP korisnici
09,30 – 12,00 h trening vaterpolo reprezentacije Crne Gore
16,30 – 17,30 h trening vaterpolo reprezentacije Crne Gore
17,30-19,00 h škola plivanja
19,00- 21,00 h Vaterpolo plivački klub “Budućnost”


Sve aktivnosti na otvorenom olimpijskom bazenu od dana 16.07.2021. godine ( petak) odvijaće se po ustaljenom rasporedu rada.


Uprava Društva

Poštovani korisnici Zatvorenog vaterpolo bazena,

Zatvoreni vaterpolo bazen neće pružati usluge korisnicima od 08.07. do 15.07.2021. godine.
Bazen će početi sa radom 16.07.2021. godine.

Na osnovu člana 22 Pravilnika o sanitarno – tehničkim i higijenskim uslovima, kao i uslovima za zdrastvenu ispravnost vode
za rekreativne potrebe i druge vode od javnog zdrastvenog interesa ( Sl.list Crne Gore br. 057/18 od 10.08.2018. godine )
i na osnovu Odluke o obaveznoj primjeni standarda i tehnološkom režimu rada na Gradskim bazenima br. 8210/18 od 01.11.2018. godine, propisanim Pravilnikom o bazenskim vodama,
obavještavam Vas da će se izvršiti čišćenje zatvorenog vaterpolo bazena u periodu od 08.07. do 15.07.2021. godine.
U naznačenom periodu zatvoreni vaterpolo bazen neće pružati usluge korisnicima.

IZVRŠNI DIREKTOR
mr Vojislav Marković

U skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti potrošača, dajemo sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Zbog održavanja Plivačkog mitinga „Montenegro open 2021.“ na otvorenom olimpijskom bazenu SC „Morača“, ovaj sadržaj neće raditi:
1. Petak 02.07.2021. godine za:
- Školu plivanja: 19h-20h
- Građane: od 14h

2. Subota 03.07.2021. godine za:
- Građane od 07h-19h

3. Nedelja 04.07. 2021. godine za:
- Građane od 07h-19h


IZVRŠNI DIREKTOR
mr Vojislav Marković

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje od 18.06.2021g. u cilju sprečavanja infekcije Covid-19 na bazenima , maksimalni broj korisnika na otvorenom olimpijskom bazenu u jednoj smjeni je 312, a maksimalni broj korisnika na zatvorenom vaterpolo bazenu po terminu je 206.
Svi korisnici su dužni da u zatvorenim prostorijama na Gradskim bazenima ( hodnici, svlačionice i toaleti) koriste zaštitne maske i dezinfekciona sredstva. Za sve korisnike bazena obavezno je tuširanje, prolazak kroz dezo barijeru i držanje fizičke distance.
Korisnici bazena koji ne budu poštovali propisane mjere podliježu zakonskim sankcijama za čije sprovođenje su zaduženi inspekcijski organi i komunalna policija.
Uprava Društva

Na osnovu dopisa br. 6634/21 na zatvorenom vaterpolo bazenu dana 17. i 18. 06. 2021. godine će se sprovoditi pripreme vaterpolo reprezentacije Crne Gore za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Zatvoreni vaterpolo bazen neće raditi za korisnike u sljedećim terminima:
17. 06. 2021. godine ( četvrtak) od 19h-21h
otkazuje se - 19h-21h PVK “Budućnost”
18. 06. 2021. godine ( petak) od 09:30h-12h i od 19h-21h
otkazuje se - 09h-10h Škola sportskog plivanja;
10h-11h Škola sportskog plivanja;
10h-11h PVK “Budućnost”
11h-12h PVK “Budućnost”
19h-20h Škola sportskog plivanja
20h-21h PVK “Budućnost”
Obavještavamo vas da će se od subote 19.06.2021. godine sve aktivnosti na vaterpolo bazenu odvijati po ustaljenom rasporedu rada.
Uprava Društva

„SPORTSKI OBJEKTI“ D.O.O PODGORICA na osnovu člana 36 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG” broj 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini (“Službeni list CG”, broj 44/10), Odluke Skupštine Glavnog grada Podgorice o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Sportski objekti” d.o.o Podgorica o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni list CG-opštinski propisi”, broj 31813), Cijena zakupa poslovnih prostora u “Sportski objekti” d.o.o broj 1869/13 od 30.05.2013. godine, Objavljuje JAVNI POZIV Br. 02/21 za davanje u zakup poslovnog prostora Poslovni prostor br. “16” Restoran “Morača” u sklopu SC “Morača”, ul. Ivana Milutinovića bb.

Javni poziv br. 02/21 za davanje u zakup poslovnog prostora - Restoran  “Morača” u sklopu SC “Morača” možete preuzeti O V D J E 

Otkriveni olimpijski bazen u sklopu SC “Morača” od sjutra 01. juna biće otvoren za sve ljubitelje plivanja i plivačkih sportova. Svi zainteresovani će moći da koriste bazen uz poštovanje epidemioloških mjera koje su propisane.
Bazen će raditi u terminima od 08.00-12.00h i od 14.00-19.00h, a cijene ulaznica su nepromijenjene u odnosu na prethodnu godinu.
Za više informacija posjetite web adresu http://www.pgsport.me/index.php/cg/ ili pozovite 020 664 291.
Cjenovnik usluga možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.pgsport.me/dokumenta/cjenovnik%20%20usluga%20otvorenog%20%20%20olimpijskog%20%20bazena.pdf

Strana 1 od 5