Obavještenje za korisnike Otvorenog olimpijskog bazena

Na osnovu mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada broj 09-D-610/21-1321 od 05.07.2021.godine i Odluke  Odbora  direktora “Sportski objekti”  br. 8341/21/A od 21.07.2021.godine na otvorenom  olimpijskom bazenu u period od  26.07 – do  06.08.2021. godine  će se sprovoditi pripreme U-17 vaterpolo reprezentacije Crne Gore za učešće na Evropskom prvenstvu na Malti . Otvoreni olimpijski  bazen će  raditi za korisnike u sljedećim terminima

26.07. 2021. godine ( ponedeljak ) :

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani   

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

27.07. 2021. godine ( utorak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

28.07. 2021.  godine (srijeda) :

        06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

        08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

        10,00 -18,00 h građani  

        18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

        20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

29.07.2021. godine  ( četvrtak):

          06,30–07,30 h  VIP  korisnici

          08,00 – 12,00 h  građani

          13,00 – 18,00 h građani 

          18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

          20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

30.07.2021. god. (  petak):

        06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

        08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

        10,00 -18,00 h građani  

        18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

        20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

 

31.07.2021. god.( subota):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”’

 

01.08.2021.god.( nedelja):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici

            08,00 – 12,00 h  građani

            13,00 – 18,00 h građani 

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

02.08.2021. god.(ponedeljak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici

            08,00 – 10,00 h  trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            10,00 – 18,00 h  građani 

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

03.08.2021. god.  (  utorak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

04.08.2021. god. (srijeda):        

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici

            08,00 – 12,00 h  građani

            13,00 – 18,00 h građani 

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”

 

05.08.2021. god. ( četvrtak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”’

 

06.08.2021. god.( petak):

            06,30–07,30 h  VIP  korisnici 

            08,00-10,00 h trening   vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore U17

            10,00 -18,00 h građani  

            18,00 –20,00 h trening  vaterpolo  reprezentacije  Crne Gore  U17

            20,00- 21,30 h   PVK  “Budućnost”’

             

Sve aktivnosti  na  otvorenom  olimpijskom   bazenu od  dana 07.08.2021. godine  (subota)  odvijaće  se   po ustaljenom rasporedu  rada.

 Uprava Društva