OBAVJEŠTENJE za korisnike Zatvorenog vaterpolo bazena

O B A V J E Š T E NJ E
Zatvoreni vaterpolo bazen u sklopu Sportskog centra „Morača“ počeće da pruža usluge korisnicima
dana 16.07.2021. godine ( PETAK) u skladu sa dnevnim rasporedom rada i kućnim redom na bazenima.
Izvršni direktor
mr Vojislav Marković