OBAVJEŠTENJE za korisnike Zatvorenog vaterpolo bazena

Poštovani korisnici Zatvorenog vaterpolo bazena,

Zatvoreni vaterpolo bazen neće pružati usluge korisnicima od 08.07. do 15.07.2021. godine.
Bazen će početi sa radom 16.07.2021. godine.

Na osnovu člana 22 Pravilnika o sanitarno – tehničkim i higijenskim uslovima, kao i uslovima za zdrastvenu ispravnost vode
za rekreativne potrebe i druge vode od javnog zdrastvenog interesa ( Sl.list Crne Gore br. 057/18 od 10.08.2018. godine )
i na osnovu Odluke o obaveznoj primjeni standarda i tehnološkom režimu rada na Gradskim bazenima br. 8210/18 od 01.11.2018. godine, propisanim Pravilnikom o bazenskim vodama,
obavještavam Vas da će se izvršiti čišćenje zatvorenog vaterpolo bazena u periodu od 08.07. do 15.07.2021. godine.
U naznačenom periodu zatvoreni vaterpolo bazen neće pružati usluge korisnicima.

IZVRŠNI DIREKTOR
mr Vojislav Marković