Obavještenje za korisnike otvorenog olimpijskog bazena

U skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti potrošača, dajemo sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Zbog održavanja Plivačkog mitinga „Montenegro open 2021.“ na otvorenom olimpijskom bazenu SC „Morača“, ovaj sadržaj neće raditi:
1. Petak 02.07.2021. godine za:
- Školu plivanja: 19h-20h
- Građane: od 14h

2. Subota 03.07.2021. godine za:
- Građane od 07h-19h

3. Nedelja 04.07. 2021. godine za:
- Građane od 07h-19h


IZVRŠNI DIREKTOR
mr Vojislav Marković