OBAVJEŠTENjE o javnom pozivu za davanje u zakup poslovnog prostora - Restoran “Morača” u sklopu SC “Morača”

„SPORTSKI OBJEKTI“ D.O.O PODGORICA na osnovu člana 36 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG” broj 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini (“Službeni list CG”, broj 44/10), Odluke Skupštine Glavnog grada Podgorice o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Sportski objekti” d.o.o Podgorica o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni list CG-opštinski propisi”, broj 31813), Cijena zakupa poslovnih prostora u “Sportski objekti” d.o.o broj 1869/13 od 30.05.2013. godine, Objavljuje JAVNI POZIV Br. 02/21 za davanje u zakup poslovnog prostora Poslovni prostor br. “16” Restoran “Morača” u sklopu SC “Morača”, ul. Ivana Milutinovića bb.

Javni poziv br. 02/21 za davanje u zakup poslovnog prostora - Restoran  “Morača” u sklopu SC “Morača” možete preuzeti O V D J E