Obavještenje o otvaranju Gradskih bazena

Poštovani korisnici,

Natkriveni bazen u sklopu Sportskog centra ’’ Morača ’’ počeće da pruža usluge korisnicima dana 15.01.2021. godine u skladu sa dnevnim rasporedom rada i kućnim redom na bazenima.

Na osnovu Pravilnika o sanitarno - tehničkim i higijenskim uslovima, kao i uslovima za zdravstvenu ispravnost vode za rekreativne potrebe i druge vode od javno - zdravstvenog interesa, koje je donijelo Ministarstvo zdravlja ( ‘’ Službeni list Crne Gore ‘’ br. 057/18 od 10.08.2018. godine) i Odluke o obaveznoj primjeni standarda  i  tehnološkom režimu rada na Gradskim bazenima u periodu od 06.01. do 15.01.2021. godine, pristupilo se kompletnom čišćenju školjke bazena, plaže bazena, svlačionica i ostalih sadržaja na zatvorenom vaterpolo bazenu u cilju što kvalitetnije pripreme za rad u narednom periodu. Takođe izvršeni su radovi na kontroli ispravnosti i funkcionalnosti rada svih sistema za grijanje i klimatizaciju kao i kontrolu rada sistema u filterskoj stanici. Izvršeno je i higijensko krečenje i uređenje svih prostorija na zatvorenom vaterpolo bazenu.

Uprava društva