OBAVJEŠTENJE o zatvaranju Gradskih bazena

 

U skladu sa članom 36 . Zakona o zaštiti potrošača , dajemo  sljedeće

                              O B A V J E Š T E NJ E

 Na osnovu Pravilnika o sanitarno – tehničkim uslovima, kao i uslovima za zdravstvenu ispravnost vode za rekreativne potrebe i druge vode od javno – zdravstvenog interesa (Sl. list Crne Gore br. 057/18 od 10.08.2018.g.), i na osnovu Odluke o obaveznoj primjeni standarda i tehnološkom režimu rada na Gradskim bazenima br. 8210/18 od 01.11.2018.g. propisanim Pravilnikom o bazenskim vodama, u periodu od 01.01. – 15.01.2021.godine izvršiće se čišćenje zatvorenog vaterpolo bazena sa svim pratećim sadržajima.

U naznačenom periodu zatvoreni vaterpolo bazen neće pružati usluge građanima i polaznicima Škole sportskog plivanja.

Izvršni direktor
mr Vojislav Marković