Obavještenje

Shodno odluci NKT-a od 06.11.2020. godine, u "Sportskim objektima"d.o.o zabranjuje se korišćenje teretana, fitnes centara kao i korišćenje sala za sve rekreativne aktivnosti osim aktivnosti profesionalnih sportskih ekipa.

Uprava društva