VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Poštujući Naredbu Ministarstva zdravlja Crne Gore od 17.03.2020.g o preduzimanju novog seta privremenih mjera na zaštiti građana od širenja koronavirusa, kojom se nalaže:”Zabrana rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazna”:
ZATVARA SE GRADSKI STADION, OBJEKAT NJEGOŠEV PARK, STRELIŠTE “LJUBOVIĆ”, SPORTSKI CENTAR “MORAČA” I GRADSKI BAZENI DO DALJNJEG

UPRAVA “SPORTSKI OBJEKTI” DOO