OBAVJEŠTENJE za korisnike Gradskog bazena SC "Morača"

Ovim putem Vas obavještavamo da će Društvo "Sportski objekti" omogućiti nadoknadu termina svim korisnicima Gradskog bazena SC "Morača"( mjesečni paketi, i Škola plivanja) čije ulaznice su trenutno aktivne i validne ,a čije korišćenje će biti onemogućeno u narednom periodu, jer zatvoreni vaterpolo bazen u okviru SC "Morača" ne radi, saglasno Naredbi Ministarstva zdravlja, a u cilju privremenih mjera sprečavanja unošenja u zemlju, prenošenja i sprečavanje širenja korona virusa.
Nemate obavezu da dolazite na šalter bazena tim povodom.
Elektronski sistem prodaje i identifikacije ulazaka, će gore naznačene validne aktivne karte, tj. njihove kodove sam prepoznati i produžiti njihov period važenja analogno broju neradnih dana bazena

Uprava društva
Sportski objekti d.o.o.