Obavještenje o privremenom zatvaranju kompleksa Gradskih bazena

U skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, koju je Ministarstvo zdravlja donijelo 13. marta 2020. godine, obavještavamo sve građane korisnike zatvorenog bazena, polaznike škole plivanja i članove PVK Budućnost da će kompleks bazena u sklopu SC "Morača" biti privremeno zatvoren, počev od 15. marta 2020. godine. O datumu ponovnog početka rada Kompleksa bazena u sklopu SC "Morača" javnost će biti blagovremeno obaviještena.
Uprava društva
Sportski objekti d.o.o