Spasilačka služba na Gradskim bazenima

 

U cilju što bezbednijeg boravka na bazenima korisnici su obavezni slušati savjete i naredbe spasilaca, i poštovati kućni red. Spasioci  na Gradskim bazenima posjeduju legitimaicje (licence) za spašavanje na vodi, u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore (“Sl. List RCG” broj 28/06) koji je punopravni član International Life Saving Federation of Europe (Međunarodne federacije za spašavanje na vodi), što znači da su osposobljeni za poslove nadzora, prevencije, spašavanja u vodi i pružanja prve pomoći na bazenskim kupalištima.

 

Spasilačka oprema na Gradskim bazenima

Spasilačka oprema obuhvata:

 • Spasilačka oprema na  punktu (nadzornoj tački)- bova za spašavanje, signalizacione zastave (zelena, žuta i crvena), megafon, mobilni telefon i oprema za prvu pomoć.
 • Lična oprema spasioca (uniforma )- majica i šorts sa oznakom spasilačke službe na crnogorskom i engleskom jeziku, pištaljka, mobilni telefon i bova za spašavanje.
 • Oprema spasilačke kancelarije- zalihe sredstava prve pomoći, sredstva za imobilizaciju, formulari za administraciju (dnevnik rada i izvještaji o intervenciji), telefon i rezervna spasilačka oprema.

 

Kako prepoznati spasioca na bazenu?

Spasioci na Gradskim bazenima vrše nadzor na mjestu (nadzornoj tački) sa kojeg imaju najbolji pregled cjelokupne vodene površine i uvijek nose prepoznatljivu uniformu (žutu majicu sa oznakom spasilačke službe i natpisom “spasilac”, crveni šorts i kačket)

 

Kako spasioci komuniciraju sa korisnicima bazena?

Komunikacija spasilaca sa korisnicima bazenskog kupališta može biti verbalna i neverbalna. U verbalnoj komunikaciji sa korisnicima kupališta spasioci mogu koristiti megafon, a za neverbalnu komunikaciju koriste pištaljuku i signalizacione zastave u zelenoj, žutoj i crvenoj boji.

 

Kakvo značenje imaju zelena, žuta i crvena signalizaciona zastava?

 • Kada spasilac na spailačkom punktu (nadzornoj tački) istakne zelenu signalizacionu zastavu, to znači da je kupanje na bazenu bezbjedno i bezopasno.
 • Isticanjem žute zastave spasilac šalje upozorenje da je kupanje ograničeno ili može biti opasno.
 • Istaknuta crvena zastava znači da je kupanje zabranjeno ili spasilac nije na dužnosti.

 

Kada je korisnicima bazena zabranjeno kupanje?

 • požara;
 • kvara opreme;
 • nesreće u vodi;
 • kontaminacije vode fekalijama, krvlju, povraćanjem;
 • pada bistrine vode u bazenu;
 • fizičkog nasilja;
 • terorističkog akta;
 • kontakta sa hemikalijama;
 • emisije toksičnog gasa;
 • električnog kvara;
 • oluje sa munjama