Obavještenje za korisnike Zatvorenog bazena

Poštovani Korisnici,

obavještavamo Vas da će posle završenog čišćenja zatvoreni vaterpolo bazen početi sa
radom dana 19.07.2019. godine u 06:30 časova.